Nákupní software

Osm tipů a triků pro reverzní aukce

Na této stránce naleznete konkrétní rady a doporučení pro efektivní využívání reverzních aukcí a snižování nákladů vaší firmy. Účinným pomocníkem pro splnění tohoto cíle je Nákupní software.

Rada
č. 1
zvolte správnou komoditu

Jak již bylo doporučeno v prvním bodu typického průběhu reverzní aukce, klíčem k úspěchu je správná volba poptávané komodity. Ne každý materiál nebo služba je vhodným kandidátem pro reverzní aukce, pozor si dejte například na situace, kdy poptávka trhu vysoce převyšuje nabídku - viz např. (ne)dostupnost hutního materiálu v průběhu roku 2004, kdy ceny raketově rostly téměř každým dnem. V takovém případě není schopen běžný dodavatel garantovat cenu ani objem dodávaného materiálu a výběrové řízení tak postrádá smysl.

Vybírejte komodity v pořadí dle finančního objemu, rychleji ušetříte větší množství peněz. Pamatujte, že každý měsíc zpoždění ve spuštění reverzní aukce znamená také nenávratnou ztrátu měsíčních úspor na dané komoditě. Spočítejte si návratnost investice do systému reverzní aukce a tedy i velikost úspor.

Rada
č. 2
oslovte správné dodavatele

Do výběrového řízení nemusíte zvát jen kapitálově silné dodavatele odpovídající vaší velikosti. Ze strategických důvodů přizvěte i menší firmy, které sice možná nevyhovují vašim představám o spolehlivých dodávkách materiálu, ale určitě vám pomohou svou akceschopností při snižování výsledné ceny. Menší firmy jsou si obvykle vědomy, že mohou vyhrát jen lepší cenou - využijte toho.

Rada
č. 3
chovejte se transparentně

Vždy a za všech okolností se jako vyhlašovatel aukce musíte chovat ke všem dodavatelům otevřeně, tzn. jasně oznámit veškeré podmínky aukce - včetně předpokladu následných obchodních jednání, práva nevyhlásit vítěze aukce, možnosti rozdělit kontrakt mezi více dodavatelů (hlavní/záložní) a podobně. Stejně tak je nezbytně nutné dodržet veškeré přislíbené dohody z vaší strany, např. garance úhrad faktur v definované splatnosti (zvlášť, pokud dodavatele donutíte ke splatnosti 90-120 dnů).

Rada
č. 4
buďte přesní při specifikaci komodity

V maximální možné míře specifikujte poptávaný materiál a služby. Uveďte preferované výrobce, požadované technické parametry, klidně přiložte technické výkresy, pokud je to nutné pro správné stanovení ceny, nebo fotografie. V případě problematických komodit (např. ochranné pomůcky) neváhejte a vyžádejte si vzorky od každého dodavatele ještě před zahájením aukce. Předejdete tak situacím, kdy jeden dodavatel nabízí pracovní rukavice "za pětikorunu" (které na první pohled vydrží půl hodiny při plném pracovním nasazení) a jiný dodavatel desetkrát dražší (ovšem stonásobně trvanlivější). Ne vždy je možné se orientovat jen podle ceny.

Rada
č. 5
buďte dodavatelům k dispozici

Reverzní aukce nejsou triviálním obchodním procesem, počítejte s dotazy oslovených dodavatelů jak k poptávanému zboží, tak i s dotazy technického rázu (práce s reverzním aukčním systémem).

Rada
č. 6
využívejte všech možností reverzní aukce

Již bylo zmíněno, že ne vždy je jediným kritériem výběru dodavatele nabídnutá cena. Zejména v situaci, kdy se více dodavatelů dostalo na podobnou cenovou hladinu, využijte možnosti aukčních podmínek (viz slovníček pojmů) a nabídněte např. více variant splatnosti faktur. Potom si můžete vybrat dodavatele, který je ochoten na své peníze čekat nejdéle.

Rada
č. 7
neustále s dodavateli vyjednávejte

Reverzní aukce mají být dopňkem ostatních vyjednávacích možností vaší firmy. Neustále s dodavateli komunikujte, i po ukončení reverzní aukce se nevzdávejte práva na další vyjednávání, pokud jej považujete za vhodné a cítíte, že při osobním kontaktu se vám podaří jednoho z nejlepších (podle vás) dodavatelů dostat cenově ještě níže.

V tomto ohledu je ideálním systémem pro reverzní aukce Nákupní software, který je - na rozdíl od alternativních systémů - od počátku koncipován jako pomůcka pro ředitele nákupu společnosti.

Rada
č. 8
nebojujte za každou cenu

Nemusíte za každou cenu vyhlásit vítěze výběrového řízení. Pokud cítíte, že dosažené výsledky z reverzní aukce neodpovídají vašim (realistickým) představám, zkuste osobní vyjednávání, nastavte jiná pravidla pro aukci a výběrové řízení zopakujte... buďte nákupně kreativní.