Nákupní software

Kdy je vhodné využít
Nákupní software

Použití Nákupního softwaru a obecně principu nákupních (reverzních) aukcí má zásadní význam zejména ve třech následujících situacích.

a)
chcete efektivně snižovat náklady na pořízení materiálu a služeb

Obecně v každé firmě lze zavedením Nákupního softwaru ušetřit desítky procent materiálových nákladů - nezapomínejme na služby, kde je obvykle marže dodavatelů výrazně vyšší, než u zboží. Díky Nákupnímu softwaru lze úspěšně snížit cenu i u dodávek technologických celků a rozsáhlých projektů.
S výjimkou exkluzivně dodávaných položek jedním dodavatelem na trhu a situací, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku, lze reverzní aukce nasadit prakticky kdykoli.

b)
oddělení nákupu se dlouhodobě nikdo nevěnoval

Zejména v situaci po období bezvládí v oddělení nákupu, kterého dodavatelé obvykle velmi obratně využívají, lze zavedením Nákupního softwaru ušetřit i 25 procent nákladů na materiál a služby.

c)
chcete minimalizovat korupci v oddělení nákupu

Oddělení nákupu je ve firmě nejpravděpodobnějším cílem korupce. Nákupní software minimalizuje subjektivní hodnocení dodavatelů ze strany pověřeného pracovníka nákupu, odstraňuje korupční prostředí a přináší jasný objektivní obraz top managementu o skutečných nákladech na nákup materiálu a služeb ve firmě.

Nákupní software – skutečné řešení pro úspory nákladů

Každý měsíc, kdy nebudete využívat Nákupní software, se připravujete o desítky a stovky tisíc korun úspor. Prohlédněte si tabulku návratnosti investic a vyžádejte si více informací.