Nákupní software

Nákupní software – mediakit

Na této stránce naleznete logo Nákupního softwaru ve vektorové i bitmapové podobě a další podklady a informace pro média a novináře, včetně kontaktu pro jakékoli dotazy.

Logo:

náhled loga Nákupní software v základní barevné verzi

Ke stažení:

náhled loga Nákupní software v černém polotónu

Ke stažení:

Kontakt pro účely PR:

Pavel Knapp
Mobil: 777 575 545
e-mail: pavel.knapp@nakupniagentura.cz