Nákupní software

PAVEL KNAPP
– POTŘEBUJETE PORADIT?

Chcete-li poradit, jak začít efektivně využívat elektronické aukce při nákupu, využijte našich zkušeností a kontaktujte:

Pavel Knapp
pavel.knapp@nakupniagentura.cz 
tel.: 777 575 545