Nákupní software

Nákupní software – partneři

Uzavíráme distribuční partnerství s obchodními společnostmi, s technologickými partnery spolupracujeme na rozšiřování funkčnosti a propojování Nákupního softwaru primárně s ekonomickými systémy. Nové partnery stále hledáme – kontaktujte nás.

Chcete se stát partnerem Nákupního softwaru?

Kontaktujte Pavla Knappa, 777 575 545, pavel.knapp@nakupniagentura.cz.

Partneři pro distribuci

1 Prenosová

partner_jkr.gif

Effectix.com, s.r.o.

GOODIS | Principal Engineering s.r.o.

Edaneo

Technologičtí partneři

partner_microsoft.gif

partner_jkr.gif

Blue Pixel, s.r.o.