Nákupní software

Návratnost investice

Uvažujete o pořízení Nákupního softwaru, efektivní řešení pro úsporu nákladů při nákupu materiálu, zboží a služeb a váháte, jestli se vám to vyplatí?

Nejvýhodnější cena aukčního řešení v ČR

Už nemusíte pochybovat - spočítejte si s naší kalkulačkou výši úspor z výběrových řízení uskutečněných pomocí našeho Nákupního softwaru. Označená políčka můžete modifikovat podle potřeby.

Pochybujete-li o výši úspor v procentech, pamatujte, že níže uvedená čísla vycházejí z praktických zkušeností a jsou spíše pesimistická - obvyklá úspora při prvním nasazení Nákupního softwaru křížem přes všechny komodity včetně služeb se skutečně pohybuje v řádu 25 %.

Nezapomínejte na vyšší marži dodavatelů služeb a zvyšující se konkurenční tlak.


Spočítejte si návratnost investice do Nákupního softwaru

Pořizovací cena Nákupního softwaru: 140 000 Kč
Uvažovaný objem nákupu materiálu a služeb:

Snížení cen díky Nákupnímu softwaru v %:
15,0% 10,0% 5,0% 2,5%
Úspora díky Nákupnímu softwaru:
7 000 000 Kč 5 250 000 Kč 3 500 000 Kč 1 750 000 Kč 875 000 Kč
Čistý zisk díky Nákupnímu softwaru:
6 905 000 Kč 5 155 000 Kč 3 405 000 Kč 1 655 000 Kč 780 000 Kč